Vi khuẩn Hp lây nhiễm bằng cách nào?

Tuesday, January 19, 2016

Tại Việt nam, tỷ lệ nhiễm trong quần thể khoảng 40-70% với tỷ lệ nhiễm ở nam và nữ như nhau. Trẻ nhỏ nhiễm Vi khuẩn Hp thấp hơn người lớn , xuất hiện ở cả 1-2 tuổi. 
con duong lay nhiem Hp


Vi khuẩn Hp có thể được lây truyền qua nhiều đường như: miệng - miệng, phân - miệng, dạ dày - miệng. Bố mẹ và anh chị em ruột đóng vai trò là nguồn lây
nhiễm tiên phát.
Ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém, nước và thức ăn bị nhiễm là nguồn lây lan quan trọng ban đầu. Tỷ lệ nhiễm Vi khuẩn Hp tăng cao trong những gia đình đã có
người bị nhiễm Vi khuẩn Hp trước đó hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội thấp.
Tại Việt nam, tỷ lệ nhiễm trong quần thể khoảng 40-70% với tỷ lệ nhiễm ở nam và nữ như nhau. Trẻ nhỏ nhiễm Vi khuẩn Hp thấp hơn người lớn , xuất hiện ở cả 1-2 tuổi


ty le nhiem Hp

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License