Mô tả khớp gối

Saturday, December 5, 2015


Khớp gối là loại khớp hoạt dịch, khớp phức hợp (khớp có hai cặp diện khớp trở lên).Khớp gối bao gồm khớp bản lề giữa xương đùi với xương chày và khớp phẳng giữa xương bánh chè và xương đùi.

I. Diện khớp:1. Khớp bản lề (xương đùi – xương chày):


Hai lồi cầu của xương đùi tiếp khớp với 2 diện khớp trên xương chày.


2. Khớp phẳng (xương đùi – xương bánh chè):


Diện bánh chè của xương đùi nằm giữa mặt trước 2 lồi cầu xương đùi tiếp khớp với mặt sau xương bánh chè.


3. Các sụn chêm: có 2 sụn chêm đệm ở diện khớp trên của xương chày.- Sụn chêm trong hình chữ C còn sụn chêm ngoài hình chữ O.


- Đầu trước mỗi sụn chêm gọi là sừng trước, đầu sau gọi là sừng sau. Các sừng này được gắn chặt với xương chày. Chu vi của sụn chêm trong được dính với d.c bên chày.


- Đầu trước hai sụn được nối với nhau bởi dây chằng ngang gối


- Mặt dưới tương đối phẳng, mặt trên lõm để tiếp khớp chỏm cầu xương đùi.


- Sụn chêm mỏng dần từ ngoại vi và trung tâm.II. Bao khớp:


1. Bao xơ:- Hai đầu bao xơ dính vào chu vi diện khớp của x. chày, x. đùi và chu vi của x. bánh chè, chu vi sụn chêm.

- Bao xơ có một lỗ thủng ở mặt sau để cơ khoeo chui qua.2. Bao hoạt dịch:


- Lót mặt trong bao xơ và phủ đến rìa của sụn chêm.


- Phía trước: bao hoạt dịch còn mở lên trên x. bánh chè để tạo nên túi hoạt dịch trên bánh chè, nằm sau cơ tứ đầu đùi.

- Phía sau: bao hoạt dịch quặt ra trước để bọc các d.c bắt chéo (các d.c này nằm trong bao xơ nhưng ngoài bao hoạt dịch).

- Bao hoạt dịch phủ xuống dưới x. bánh chè tạo nên nếp hoạt dịch dưới bánh chè.

III. Dây chằng:1. D.c ngoài bao khớp:- D.c bánh chè: ở phía trước, đi từ x. bánh chè đến lồi củ chầy. D.c này chính là phần kéo dài của gân cơ tứ đầu đùi.


- Mạc hãm bánh chè: ở phía trước, đi từ gân cơ tứ đầu đùi sang bên để dính vào mạc đùi. Gọi là hãm bánh chè trong và hãm bánh chè ngoài,

- D.c bên chày: ở phía trong, đi từ mỏm trên LCT x. đùi đến mặt trong của đầu trên x. chầy.

- D.c bên mác: ở phía ngoài, đi từ mỏm trên LCN x. đùi đến chỏm x. mác.


- D.c khoeo chéo: có 2 d.c khoeo chéo nằm ở phía sau, tại chỗ bám tận của cơ bán màng vào LCT x. chày, chạy chếch lên trên, ra ngoài để bám vào LCN xương đùi.

- D.c khoeo cung: là chỗ dầy lên của bờ lỗ gân cơ khoeo. Do các thớ sợi từ chỏm x. mác chạy lên bám vào LCN xương đùi và đầu trong x. chày.

2. Trong bao khớp:


- D.c chéo trước: đi từ mặt trong của LCN đến bám vào diện gian lồi cầu trước xương chày.

- D.c chéo sau: đi từ mặt ngoài của LCT đến bám vào diện gian lồi cầu sau xương chày.VI. Cử động khớp:


1. Gấp:


- Cơ bụng chân.


- 3 cơ ngồi cẳng: cơ bán gân, cơ bán màng, cơ nhị đầu đùi.


- Cơ may.


2. Duỗi: cơ tứ đầu đùi.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License