Giải phẫu Động mạch khoeo

Saturday, December 5, 2015NGUYÊN UỶ, ĐưỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN CHÍNH, CÁC NHÁHH BÊN VÀ TIẾP NỐI CỦA ĐỘNG MẠCH KHOEO
I. Nguyên uỷ:Động mạch khoeo chạy tiếp nối theo Động mạch đùi, bắt đầu từ lỗ gân cơ khép. 


II. Đường đi, tận cùng:

- Động mạch chạy từ trên xuống dưới, qua trám khoeo, lúc đầu chạy chếch theo hướng từ trong ra ngoài, khi tới giữa khoeo thì đi thẳng xuống dưới.

- Tới bờ dưới cơ khoeo thì Động mạch khoeo tận cùng bằng 2 Động mạch là Động mạch chày trước và Động mạch chày sau. 

III. Liên quan:


- Động mạch khoeo đi qua trám khoeo và liên quan với các thành phần chính trong trám kheo: tĩnh mạch khoeo, Thần kinh chày.

- Động mạch khoeo đi trước nhất và ở trong cùng, thần kinh chày đi sau nhất và ở ngoài cùng.IV. Nhánh bên:Động mạch khoeo cho 7 nhánh bên:

1,2. Động mạch gối trên trong - Động mạch gối trên ngoài.

3,4. Động mạch gối dưới trong - Động mạch gối dưới ngoài.


5. Động mạch gối giữa.


6,7. Động mạch cho cơ bụng chân.


Bốn nhánh gối: trên trong – trên ngoài – dưới trong – dưới ngoài phân nhánh và tiếp nối với nhau tạo thành 2 mạng mạch: mạng mạch khớp gối và mạng mạch bánh chè.

V. Tiếp nối:


1. Với Động mạch đùi:

- Động mạch gối trên ngoài thuộc Động mạch khoeo tiếp nối với nhánh xuống của Động mạch xiên 3 và nhánh mũ đùi ngoài thuộc Động mạch đùi.


- Động mạch gối trên trong thuộc Động mạch khoeo tiếp nối với nhánh khớp gối của Động mạch gối xuống thuộc Động mạch đùi.

2. Với Động mạch chày trước:


- Động mạch gối dưới ngoài thuộc Động mạch khoeo tiếp nối với Động mạch quặt ngược chày trước và Động mạch quặt ngược chày sau, cả hai đều thuộc Động mạch chày trước.


3. Với Động mạch chày sau:- Động mạch gối dưới ngoài thuộc Động mạch khoeo tiếp nối với nhánh mũ mác thuộc Động mạch chày sau.


Các nhánh của Động mạch khoeo tiếp nối với các nhánh của Động mạch đùi 

- Động mạch chày trước
- Động mạch chày sau tạo thành 2 mạng mạch: quanh khớp gối và quanh xương bánh chè. VI. Áp dụng:

Mặc dù có nhiều vòng nối nhưng Động mạch khoeo khi thắt vẫn rất nguy hiểm vì những mạng mạch nối nhỏ và nằm trong mô xơ của khớp gối nên khó giãn ra được.

Nguồn: Chiaseykhoa.net

Hãy like và G+ nếu thông tin chia sẻ hữu ích với bạn. 

Và hãy để lại email để có thể nhận những tài liệu Giải phẫu hữu ích


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License