Giải phẫu Động mạch đùi

Saturday, December 5, 2015


NGUYÊN UỶ, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN CHÍNH, KỂ TÊN CÁC NHÁHH BÊN VÀ TIẾP NỐI CỦA ĐỘNG MẠCH ĐÙI.I. Nguyên ủy:  
Dong mach dui 


- Từ điểm giữa dây chằng bẹn, Động mạch đùi đi qua tam giác đùi, qua ống cơ khép theo đường nối từ điểm giữa nếp bẹn tới bờ sau lồi cầu trong xương đùi. Động mạch đùi tiếp theo Động mạch chậu ngoài, bắt đầu sau điểm giữa dây chằng bẹn. 


II. Đường đi, tận cùng:

- Đến lỗ gân cơ khép, Động mạch đùi đổi tên thành Động mạch khoeo


III. Liên quan:

1. Vùng tam giác đùi:

- Liên quan với Thần kinh đùi và tĩnh mạch đùi.

- Từ ngoài vào trong là THẦN KINH - ĐỘNG MẠCH – TĨNH MẠCH.2. Trong ống gân cơ khép:


- Động mạch đùi chạy dọc dưới cơ may và bắt chéo trước tĩnh mạch theo hướng từ ngoài vào trong. Cơ may là cơ tuỳ hành ở đoạn này.

- Thần kinh hiển bắt chéo trước Động mạch đùi để vào trong.IV. Nhánh bên:1. Động mạch thượng vị nông:
Dong mach dui1- Tách ra từ Động mạch đùi ở dưới dây chằng bẹn khoảng 1-2 cm.

- Xuyên qua mạc sàng để đi ra nông, hướng về phía rốn.

2. Động mạch mũ chậu nông:

- Thường tách ngang mức Động mạch thượng vị nông.

- Đi về phía mào chậu, phân nhánh và tiếp nối với Động mạch mũ chậu sâu.

3. Các Động mạch thẹn ngoài: Động mạch thẹn ngoài nông, Động mạch thẹn ngoài sâu

- Đi ra nông, hướng về vùng sinh dục ngoài.

- Cho các nhánh bìu trước (nam), môi trước (nữ) và các nhánh bẹn.

4. Động mạch đùi sâu:

* Là Động mạch chính của đùi, tách dưới dây chằng bẹn 4 cm.

* Tới bờ trên cơ khép dài rồi chạy sau cơ này, trước cơ khép ngắn và khép lớn.

* Động mạch đùi sâu cấp máu cho hầu hết các cơ ở đùi bởi các nhánh:

- Động mạch mũ đùi ngoài: đi giữa các cơ thẳng đùi và cơ thắt lưng chậu, chia làm 3 nhánh: nhánh lên, nhánh ngang, nhánh xuống.- Động mạch mũ đùi trong: lách giữa cơ lược và cơ thắt lưng chậu, đi ra sau, vòng quanh cổ xương đùi, phân nhánh cho phần trên các cơ khép và vùng sau khớp háng bởi các nhánh nông, nhánh sâu và nhánh ổ cối.

- 3 nhánh xiên: mỗi nhánh xiên lại cho 1 nhánh lên và 1 nhánh xuống.5. Động mạch gối xuống:
- Là nhánh bên cuối cùng, tách ra từ ống cơ khép, xuyên ra nông, đi xuống dưới vàchia làm 2 nhánh: nhánh khớp, nhánh hiển.- Nhánh khớp nối với mạng khớp gối.- Nhánh hiển cấp máu cho vùng cơ bụng chân. 

IV. Tiếp nối:

1. Động mạch chậu ngoài:- Động mạch mũ chậu nông thuộc Động mạch đùi tiếp nối với Động mạch mũ chậu sâu thuộc Động mạch chậu ngoài.

- Động mạch thượng vị nông thuộc Động mạch đùi tiếp nối với Động mạch thượng vị dưới thuộc Động mạch chậu


2. Động mạch chậu trong:- Nhánh lên thuộc Động mạch mũ đùi ngoài tiếp nối với Động mạch mông trên thuộc Động mạch chậu trong.

- Nhánh ngang của Động mạch mũ đùi ngoài, nhánh lên của Động mạch xiên I và Động mạch mũ đùi trong


tiếp nối với nhau và tiếp nối với Động mạch mông dưới của Động mạch chậu trong. Các Động mạch này tạo nên vòng nối hình chữ thập.

3. Động mạch khoeo:

- Nhánh xuống của Động mạch xiên III và nhánh xuống của Động mạch mũ đùi ngoài tiếp nối với

Động mạch gối trên ngoài của Động mạch khoeo.

- Nhánh khớp gối của Động mạch gối xuống thuộc Động mạch đùi tiếp nối với Động mạch gối trên trong thuộc Động mạch khoeo.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License