Giải phẫu động mạch chày trước

Saturday, December 5, 2015NGUYÊN UỶ, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN CHÍNH, CÁC NHÁHH BÊN VÀ TIẾP NỐI CỦA ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC.
I. Nguyên uỷ:


Là một trong 2 nhánh tận của Động mạch khoeo, được tách ra ở ngang mức bờ dưới cơ khoeo.

II. Đường đi, tận cùng:


- Từ bờ dưới cơ khoeo, co một đoạn ngắn đi ở cẳng chân sau, Động mạch chày trước đi qua bờ trên màng gian cốt để ra khu cẳng chân trước.

- Tiếp tục đi xuống theo đường định hướng là đường kẻ từ hõm trước đầu trên xương mác đến điểm giữa 2 mắt cá.

- Khi chui qua mạc hãm các gân duỗi, Động mạch chày trước đổi tên thành Động mạch mu chân.III. Liên quan:


- Động mạch chày trước chạy trong khe giữa các cơ của vùng cẳng chân trước cùng với Thần kinh mác sâu.

- Cơ chày trước nằm phía trong Động mạch, cơ duỗi dài ngón cái nằm phía ngoài


Động mạch.- Có hai tĩnh mạch đi kèm.Đến 1/3 dưới cẳng chân, cơ duỗi dài ngón cái bắt chéo trước Động mạch để vào trong. IV. Nhánh bên:

1. Động mạch quặt ngược chày sau:


- Tách ra khi Động mạch còn ở khu cẳng chân sau.Động mạch này không hằng định, có thể có hoặc không.

- Nối với Động mạch gối dưới ngoài, thụôc Động mạch khoeo.


2. Động mạch quặt ngược chày trước:


- Tách ra sau khi đi qua bờ trên màng gian cốt.


- Nối với Động mạch gối dưới ngoài, thụôc Động mạch khoeo.


3. Động mạch mắt cá trước trong và Động mạch mắt cá trước ngoài:


- Nối với các nhánh mắt cá trong thuộc Động mạch chày sau.


- Nối với các Động mạch cổ chân trong, thuộc Động mạch mu chân (Động mạch chày trước đổi tên).


4. Các nhánh cơ nuôi cơ khu cẳng chân trước và khu cẳng chân ngoài. 

V. Tiếp nối: 1. Với Động mạch khoeo:


- Động mạch quặt ngược chày trước và Động mạch quặt ngược chày sau thuộc Động mạch chày trước tiếp nối với Động mạch gối dưới ngoài của Động mạch khoeo.

- Góp phần tạo thành mạng mạch quanh khớp gối.


2. Với Động mạch chày sau và Động mạch mu chân:Ở các mạng mạch quanh mắt cá trong và quanh mắt cá ngoài:- Mạng mạch quanh mắt cá trong: Nhánh mắt cá trong thuộc Động mạch chày sau tiếp nối với nhánh mắt cá trước trong của Động mạch chày trước và Động mạch cổ chân trong thuộc Động mạch mu chân.

- Mạng mạch quanh mắt cá ngoài: Nhánh xiên và nhánh mắt cá ngoài của Động mạch mácthuộc Động mạch chày sau tiếp nối với nhánh mắt cá trước ngoài thuộc Động mạch chày trước và nhánh cổ chân ngoài thuộc Động mạch mu chân.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License