Giải phẫu động mạch chày sau

Saturday, December 5, 2015

NGUYÊN UỶ, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN CHÍNH, CÁC NHÁHH BÊN VÀ TIẾP NỐI CỦA ĐỘNG MẠCH CHÀY SAUI. Nguyên uỷ:Là một trong hai nhánh tận của Động mạch khoeo, tách ra từ ngay bờ dưới cơ khoeo. 

II. Đường đi, tận cùng:

- Tiếp theo Động mạch khoeo xuống khu cẳng chân sau theo hướng thẳng từ giữa nếp gấp khoeo đến giữa 2 mắt cá chân. Đây là đường định hướng của Động mạch.

- Khi tới 1/3 dưới cẳng chân thì chạy hơi chếch vào trong để vào rãnh cơ gấp dài ngón cái ở mặt trong xương gót.

- Động mạch chày sau tận cùng bằng cách chia 2 nhánh tận là Động mạch gan chân trong vàĐộng mạch gan chân ngoài. 

III. Liên quan:

- Động mạch nằm giữa 2 lớp cơ của vùng cẳng chân sau: đi trước cơ dép và đi sau cơ chày sau, dưới mạc sâu cẳng chân.


- Cùng đi với Động mạch chày sau là 2 tĩnh mạch chày sau và Thần kinh chày.


- Thần kinh chày nằm ngoài Động mạch. 

IV. Nhánh bên:

1. Các nhánh cơ: nuồi cơ khu cẳng chân sau

2. Nhánh mũ mác:

- Đi vòng qua chỏm xương mác lên phía trên để nối với nhánh gối dưới ngoài thuộc Động mạch khoeo.


3. Động mạch mác:

- Tách ra từ Động mạch chày sau ở ngang mức dưới cơ khoeo 2-3 cm.

- Lúc đầu nằm giữa cơ chày sau và cơ gấp dài ngón cái rồi đi sâu vào giữa cơ gấp dài ngón cái và xương mác.

- Động mạch mác phân nhánh vào xương mác và cơ bao quanh xương mác.

- Cuối cùng Động mạch mác tách ra: nhánh xiên - nhánh mắt cá ngoài - nhánh nối với Động mạch chày sau và các nhánh gót.

4. Nhánh mắt cá trong:

Nối với Động mạch mắt cá trước trong thuộc Động mạch chày trước và các nhánh Động mạch cổ chân trong thuộc Động mạch mu chân.

5. Các nhánh gót:


Cấp máu cho vùng gót và tiếp nối với nhau tạo thành mạng mạch quanh gót. V. Tiếp nối:

1. Với Động mạch khoeo:


- Nhánh mũ mác thuộc Động mạch chày sau nối với Động mạch gối dưới ngoài thuộc Động mạch khoeo, góp phần tạo nên mạng mạch quanh khớp gối.

2. Với Động mạch chày trước và Động mạch mu chân:


Tiếp nối với nhau ở mạng mạch măt cá trong và mạng mạch quanh mắt cá ngoài.


- Mạng mạch quanh mắt cá trong: Nhánh mắt cá trong thuộc Động mạch chày sau tiếp nối với nhánh mắt cá trước trong của Động mạch chày trước và Động mạch cổ chân trong thuộc Động mạch mu chân.

- Mạng mạch quanh mắt cá ngoài: Nhánh xiên và nhánh mắt cá ngoài của Động mạch mác thuộc Động mạch chày sau tiếp nối với nhánh mắt cá trước ngoài thuộc Động mạch chày trước và nhánh cổ chân ngoài thuộc Động mạch mu chân.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License