Giải phẫu đám rối thần kinh thắt lưng

Saturday, December 5, 2015

VẼ SƠ ĐỒ, MÔ TẢ CẤU TẠO VÀ CÁC NHÁNH TẬN CỦA ĐÁM RỐI THẦN KINH THẮT LƯNG
I. Cấu tạo:


- ĐRTL được tạo bởi ngành trước của 4 dây Thần kinh sống thắt lưng L1 - L2 - L3 - L4. Các ngành này lại chia ra làm các nhánh trước và nhánh sau.

- Các nhánh sau tạo thành: Thần kinh chậu hạ vị, Thần kinh chậu bẹn, Thần kinh đùi bì ngoài, Thần kinh đùi.

- Các nhánh trước tạo thành: Thần kinh sinh dục đùi, Thần kinh bịt.

- Một phần ngành trước của dây Thần kinh L4 chập với ngành trước của L5 tạo thành thân thắt lưng cùng.

II. Các nhánh tận:


1. Thần kinh chậu - hạ vị:


* Nguyên ủy: nhánh sau ngành trước L1.


* Đường đi: từ trên xuống dưới, từ sâu ra nông dọc theo mào chậu, chia làm 2 nhánh:

- Nhánh bì ngoài: cảm giác da vùng mũ chậu.


- Nhánh bì trước: cảm giác da vùng bẹn bụng.


- Và một số các nhánh đi vào các cơ rộng bụng.


2. Thần kinh chậu - bẹn:


* Nguyên uỷ: nhánh sau ngành trước L1.


* Đường đi: từ trên xuóng dưới, từ sâu ra nộng, dọc trên mào chậu, cho các nhánh chi phối cảm giác da bộ phận sinh dục.

3. Thần kinh đùi - bì ngoài:


* Nguyên uỷ: hợp bởi nhánh sau ngành trước L2 và L3.

* Đường đi: qua phần thắt lưng cơ thắt lưng chậu rồi thoát ra ở bờ ngoài cơ tới hố chậu, chui xuống dưới dây chằng bẹn ở ngoài bao cơ thắt lưng chậu rồi chia thành 2 nhóm đi xuống mặt ngoài đùi:

- Nhánh trước: cảm giác da phía trước ngoài đùi.

- Nhánh sau: cảm giác da phía sau ngoài đùi.

4. Thần kinh đùi:

* Nguyên uỷ: hợp bời nhánh sau của các ngành trước L2 – L3 – L4.

* Đường đi: từ trên xuống dưới, lúc đầu đi từ giữa 2 bó cơ thắt lưng chậu rồi theo dọc bờ ngoài cơ đó để chui xuống dưới dây chằng bẹn ở trong bao cơ thắt lưng chậu, xuống đùi thì chia làm 3 loại nhánh tận:


- Các nhánh cơ: cơ tứ đầu đùi, cơ lược, cơ may và một phần cơ khép dài.


- Các nhánh bì trước: chọc qua cơ may, cảm giác phía trước trong đùi.


- Thần kinh hiển: đi qua tam giác đùi vào ống cơ khép rồi ra nông, chia 2 nhánh:


> Nhánh dưới bánh chè: cảm giác da mặt trong khớp gối.


> Nhánh bì cẳng chân trong: đi xuống cảm giác da mặt trong cẳng chân và bờ trong bàn chân.

* Ở đoạn trên dây chằng bẹn, Thần kinh đùi còn cho nhánh vận động cơ thắt lưng chậu.


5. Thần kinh sinh dục đùi:


* Nguyên uỷ: nhánh trước ngành trước L1 và một nhánh nhỏ từ L2.


* Đường đi: xuống dưới, ra ngoài. Sau khi thoát ra ở mặt trước cơ thắt lưng chậu, đi xuống dưới và ra ngoài qua dây chằng bẹn, chia làm 2 loại nhánh:

- Nhánh đùi: cảm giác da vùng tam giác đùi.


- Nhánh sinh dục: cảm giác da vùng sinh dục ngoài.


6. Thần kinh bịt:* Nguyên uỷ: nhánh trước, ngành trước L2, L3, L4.


* Đường đi: xuống dưới, dọc theo bờ trong cơ thắt lưng chậu, qua thánh chậu hông bé để tới lỗ bịt, qua rãnh bịt để xuống đùi và chia làm 2 nhánh:


- Nhánh trước: phân nhánh vận động các cơ bịt ngoài, khép ngắn, một phần cơ khép dài, cơ thon. Nhánh này còn cho một nhánh bì đi xuống cảm giác da một phần nhỏ mặt trong đùi, phía trên khớp gối.


- Nhánh sau: đi giữa các cơ khu đùi trong, phân nhánh vận động cơ khép lớn và cảm giác da vùng khớp hông.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License