Video y khoa: Thuốc lợi tiểu trong điều trị Tăng huyết áp

Sunday, July 26, 2015


Chương trình phòng chống Tăng huyết áp Quốc gia

Video y khoa: Thuốc lợi tiểu trong điều trị Tăng huyết áp

- Điều trị bước đầu - Thay đổi lối sống trong điều trị Tăng huyết áp
Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License