Video y khoa: Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành

Sunday, July 26, 2015

Bệnh học tim mạch

Video y khoa: Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành

Người trình bày: GS.TS Nguyễn Lân Việt - Viện Tim mạch Việt Nam


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License