Câu hỏi Ôn tập môn KST - Đại học Y Hà Nội

Sunday, July 5, 2015


 1. Định nghĩa kí sinh trùng, vật chủ chính, vật chủ phụ, vật chủ trung gian và đặc 
 2. điểm hình thái của kí sinh trùng. 
 3. Tác hại của kí sinh trung, đắc điểm chung của bệnh kí sinh trùng ở việt nam. 
 4. Đặc điểm dịch tễ kí sinh trùng ở việt nam . 
 5. Phòng kí sinh trùng. 
 6. Chu kì amip, chẩn đoán, trong áp xe gan mủ có màu gi?. 
 7. Tác hại gây bệnh của amip. 
 8. Đặc điểm, dịch tễ học, phòng chống amip. 
 9. Đặc điểm, dịch tễ học và phòng chống giardia 
 10. Trichomonas vaginalis, dịch tễ và phòng chống? 
 11. Chu kì của toxoplasma, đường lây nhiễm? 
 12. Chu kì kí sinh trùng sốt rét ở người? 
 13. Chu kì kí sinh trùng sốt rét ở muỗi? 
 14. So sánh cơ chế bệnh sinh và chu kì của các loại kí sinh trùng sốt rét? 
 15. Thay đổi ở gan, lách, máu trong bệnh sốt rét? 
 16. Phương thức truyền bệnh và chẩn đoán sốt rét? 
 17. Nguyên tắc điều trị sốt rét, thuốc và tác dụng? 
 18. Đặc điểm địa hình khí hậu 
 19. Tập quán ảnh hưởng đến sự phát triển dịch tễ kí sinh trùng sốt rét ở việt nam trên muỗi chính 
 20. Nguyên tắc phòng chống sốt rét. 
 21. Phương thức truyền, gây bệnh tiết túc, 1 số bệnh. 
 22. Chu kì của muỗi, tên của tiết túc gây dịch hạch, ruồi gây xuất huyết , muỗi gây giun chỉ,gây viêm màng não. 
 23. Phòng chống tiết túc y học. 
 24. Chu kì giun đũa? 
 25. Dịch tễ học giun đũa? 
 26. Tác hại, chẩn đoán, điều trị giun đũa? 
 27. Nguyên tắc biện pháp phòng chống giun đũa. 
 28. Chu kì, dịch tễ, tác hai của giun tóc? 
 29. Chu kì, dịch tễ, tác hịa của giun móc, giun mỏ? 
 30. So sánh chu kì của giun đũa, giun tóc, giun móc, giun mỏ? 
 31. Chẩn đoán chu kì dịch tễ của giun xoắn? 
 32. Chẩn đoán chu kì dịch tễ của giun kim? 
 33. Chu kì, dịch tễ học và tác hại của giun chỉ? 
 34. Chu kì, dịch tễ học và tác hại của sán lá gan nhỏ? 
 35. Chu kì tác hại xét nghiệm sinh lí học sán lá phổi? 
 36. Chu kì tác hại xét nghiệm sinh lí học sán lá ruột? 
 37. Chu kì, tác hại, chẩn đoán sán dây lợn? 
 38. Chu kì, tác hại chẩn đoán sán dây bò? 
 39. Tác hại của giun sán với con người? 
 40. Tên 10 loại nấm có liên quan đến y học? 
 41. So sánh sinh sản của nấm nang, nấm trứng, thể bệnh? 
 42. Triệu chứng của tua lưỡi, viêm âm đạo do nấm candida 

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License