Mô tả cung động mạch gan tay sâu

Saturday, June 27, 2015


1. Cấu tạo:

Do nhánh tận của Động mạch quay tiếp nối với nhánh gan tay sâu của 

Động mạch trụ.


2. Đường đi:
cung dong mach gan tay sau


* Phần tận Động mạch quay:

- Sau khi Động mạch quay đi qua hõm lào giải phẫu thì chạy vào đầu gần của các khoang gian cốt bàn tay 1 (giữa đốt bàn 1 và 2).

- Động mạch lách giữa 2 đầu của cơ gian cốt mu tay1 để vào trong gan tay.

- Ở gan tay, Động mạch đi ngang vào trong, ngay trước nền của các đốt bàn tay 2-3-4 để nối với nhánh gan tay sâu thuộc Động mạch trụ.

* Nhánh gan tay sâu của Động mạch trụ:

- Tách ra ở ngang mức xương móc.

- Chạy vào sâu, lách giữa các cơ mô út rồi đi ngang ra ngoài để nối với phần tận

Động mạch quay.

3. Liên quan:

- Cung gan tay sâu nằm trong ô mô gian cốt gan tay, phía sau cân gan tay nông, ngay trước nền các xương bàn tay và cơ gian cốt bàn tay.

- Đi cùng gan tay sâu có nhánh sâu Thần kinh trụ (Thần kinh trụ cho 2 nhánh tận ở bàn tay là nhánh nông và nhánh sâu).


4. Phân nhánh:

- Động mạch chính ngón cái: tách ra từ Động mạch quay ở đầu gần khoang gian cốt bàn tay 1, đi xuống tới đầu xa xương đốt bàn tay 1 thì chia làm 2 ngành cùng chạy theo 2 bờ bên ngón cái.

- Động mạch quay ngón trỏ: tách ra ở ngay dưới nguyên uỷ Động mạch chính ngón cái hoặc từ Động mạch chính ngón cái, đi xuống dọc bờ ngoài ngón trỏ. Khi tới đầu xa xương đốt bàn tay 2 thì tách ra một nhánh nối với cung gan tay nông.

- Động mạch gan bàn bàn tay: gồm 3 Động mạch gian đốt bàn tay, tách ra từ bờ lồi của cung gan tay sâu, đi xuống dưới trong các khoang gian cốt bàn tay 2-3-4. Trên đường đi, các Động mạch mạch này cho các nhánh xiên đi ra sau để nối với các Động mạch mu bàn tay. Cuối cùng tận hết bằng cách quặt ngược ra trước để nối với 3 Động mạch gan ngón tay chung của cung gan tay nông.

- Động mạch xiên: gồm 3 nhánh xiên, tách ra từ bờ lõm của cung gan tay sâu ở phía đầu gần cac xương bàn tay, chọc qua các khoang gian cốt bàn tay 2-3-4 để nói với 3 Động mạch mu đốt bàn tay.

- Các nhánh nhỏ đi ngược lên phía trên để tham gia vào mạng mạch gan cổ tay.


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License