Giải phẫu thần kinh quay

Sunday, June 28, 2015


I. Nguyên uỷ:
than kinh quay


Là nhánh tận tách ra từ bó sau ĐÁM RỐI CÁNH TAY

II. Đường đi, liên quan, tận cùng:


Thần kinh quay là 1 trong 3 dây lớn của chi trên, kéo dài từ nách xuống tận cùng ở bàn tay.

1. Vùng nách:


- Nằm sau Động mạch nách.

- Chui qua tam giác cánh tay – tam đầu để cùng Động mạch cánh tay sâu để ra vùng cánh tay sau.


2. Vùng cánh tay:


- Thần kinh kinh chạy chếch xuống dưới và ra ngoài trong rãnh Thần kinh quay ở mặt sau xương cánh tay.

- Sau đó chọc xuyên qua vách gian cơ ngoài để vào rãnh nhị đầu ngoài.

3. Vùng khuỷu trước:


- Thần kinh quay nằm trong rãnh nhị đầu ngoài.

- Khi Thần kinh quay tới ngang mức nếp gấp khuỷu thì chia ra làm 2 ngành tận là ngành nông và ngành sâu, tiếp tục đi xuống cẳng tay và bàn tay.

III. Nhánh bên:


1. Vùng nách: không cho nhánh bên nào

2. Vùng cánh tay sau: cho 2 nhánh vận động và 3 nhánh cảm giác

* Vận động: cơ tam đầu, cơ khuỷu

* Cảm giác: là 3 nhánh bì

- Thần kinh bì cánh tay sau: c.giác da mặt sau cánh tay (dưới cơ delta).

- Thần kinh bì cánh tay ngoài dưới: c.giác da phần dưới mặt ngoài cánh tay.

- Thần kinh bì cẳng tay sau: đi qua lớp nông vùng khuỷu sau để xuống cảm giác da ở phần giữa mặt sau cẳng tay.

3. Vùng rãnh nhị đầu ngoài:

Từ phần cuối dây quay hoặc từ ngành sâu dây quay, tách ra các nhánh vận động cho 3 cơ: cánh tay quay - duỗi cổ tay quay dài - duỗi cổ tay quay ngắn.


IV. Nhánh tận: 


- Gồm 2 ngành

1. Ngành nông:

- Từ rãnh nhị đầu ngoài chạy thẳng xuống vùng cẳng tay dưới sự che phủ của cơ cánh tay quay và nằm trong bao cơ.

- Tới chỗ nối 1/3 giữa và 1/3 dưới cẳng tay thì luồn dưới gân cơ cánh tay quay để ra vùng cẳng tay sau, đi xuống mu bàn tay.

- Ngành nông tách ra các nhánh Thần kinh mu ngón tay, cảm giác cho nửa ngoài mu bàn tay và mu 2 ngón rưỡi ở nửa ngoài (mu ngón cái, đốt I ngón trỏ, nửa ngoài mu đốt I ngón giữa).

2. Ngành sâu:

- Từ rãnh nhị đầu ngoài đi xuống, chạy vòng quay đầu trên xương quay, giữa 2 bó cơ ngửa để ra vùng cẳng tay sau, đi giữa 2 lớp cơ của vùng này (lớp nông và lớp sâu) phân nhánh vận động cho các cơ ở đây.

- Phần dưới cơ ngửa, ngành sâu Thần kinh quay đi cùng Động mạch gian cốt sau và mang tên Thần kinh gian cốt sau, tiếp tục đi tới các cơ dưới cùng ở lớp sâu và tận cùng ở khớp cổ tay.

- Ngành sâu chi phối vận động các cơ vùng cẳng tay sau: 
+ Cơ ngửa 
+ Cơ cánh tay quay
+ Cơ duỗi cổ tay quay dài 
+ Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
+ Cơ duỗi các ngón tay
+ Cơ duỗi ngón út
+ Cơ dạng ngón cái dài 
+ Cơ duỗi ngón cái dài
+ Cơ duỗi ngón cái ngắn 
+ Cơ duỗi cổ tay trụ
+ Cơ duỗi ngón trỏ


V. Áp dụng:


Khi Thần kinh quay bị đứt, tuỳ theo vị trí tổn thương mà sẽ gây ít nhiều các biểu hiện khác nhau: liệt các cơ duỗi cẳng tay, liệt các cơ duỗi và cơ ngửa bàn tay, ngón tay, bàn tay bị kéo rủ xuống (bàn tay cổ cò, bàn tay rơi).


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License