Giải phẫu động mạch trụ

Friday, June 26, 2015I. Nguyên uỷ:
dong mach tru


Là một trong 2 nhánh tận được tách ra từ Động mạch cánh tay, dưới nếp gấp khuỷu 3 cm.

II. Đường đi, tận cùng:

1. Ở 1/3 trên cẳng tay:

Động mạch đi chếch xuống dưới và vào trong, sau cơ sấp tròn và cung cơ gấp các ngón nông.

2. Tới chỗ nối 1/3 trên và 2/3 dưới:

Động mạch đi thẳng xuống dưới ở giữa cơ gấp cổ tay trụ và cơ gấp các ngón sâu và tận hết ở gan tay bằng cách nối với nhánh gan tay nông của Động mạch quay tạo nên cung gan tay nông.
III. Liên quan:


Động mạch trụ có những đoạn liên quan sau:

1. Đoạn chếch:

- Nằm ở 1/3 trên cẳng tay.

- Thần kinh giữa bắt chéo trước Động mạch.

- Động mạch nằm rất sâu, phía sau cơ sấp tròn và cơ gấp nông các ngón tay, phía trước cơ gấp sâu các ngón tay.

2. Đoạn thẳng:

- Nằm ở 2/3 dưới cẳng tay.

- Chạy dọc theo cơ gấp cổ tay trụ là cơ tuỳ hành của Động mạch trụ.

- Đường định hướng là đường thẳng nối mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay tới bờ ngoài xương đậu.

- Thần kinh trụ đi cùng Động mạch và nằm phía trong Động mạch.


3. Đoạn ở cổ tay:

Động mạch trụ cùng thần kinh trụ đi trước mặt hãm các gân gấp và ở phía ngoài xương đậu xuống gan tay.


IV. Nhánh bên:


Động mạch trụ tách ra 5 nhánh bên:

1. Động mạch quặt ngược trụ:

Tách ra ở dưới khớp cánh tay – trụ khoảng 2 - 3 cm, chia làm 2 ngành

- Ngành trước: đi lên rãnh nhị đầu trong, tiếp nối với Động mạch bên trụ dưới thuộc Động mạch cánh tay.

- Ngành sau: đi ra sau MT LCT, nối với Động mạch bên trụ trên thuộc Động mạch cánh tay.

Các nhánh này tạo nên mạng mạch quanh mỏm trên LCT xương cánh tay.

2. Động mạch gian cốt chung:

Tách ra ở khoảng giữa 1/3 trên cẳng tay, chia làm 3 ngành:

- Động mạch gian cốt trước: đi trước màng gian cốt, cấp máu cho các cơ ở lớp sâu cẳng tay và một nhánh nhỏ cho Thần kinh giữa. 

- Động mạch gian cốt sau: đi qua bờ trên màng gian cốt để ra vùng cẳng tay sau. 

- Động mạch quặt ngược gian cốt: tách ra từ Động mạch gian cốt chung hoặc từ Động mạch gian cốt sau, chạy ngược lên trên để nối với Động mạch bên giữa thuộc Động mạch cánh tay sâu ở phía sau mỏm trên LCN.

Các mạch này góp phần tạo nên mạng mạch mỏm trên LCN.

3. Nhánh gan cổ tay: nối với nhánh gan cổ tay của Động mạch quay.

4. Nhánh mu cổ tay: nối với nhánh mu cổ tay của Động mạch quay.

5. Nhánh gan tay sâu: nối với phần tận của Động mạch quay, tạo nên cung Động mạch gan tay sâu. Ngoài ra, Động mạch trụ còn cho các nhánh nuôi cơ và xương.

V. Tiếp nối:

Động mạch trụ nối tiếp với Động mạch cánh tay và Động mạch quay bởi các mạng mạch ở quanh khớp khuỷu - các mạng mạch gan cổ tay, mu cổ tay - các cung gan tay ở bàn tay.

VI. Áp dụng:

Do có nhiều vòng nối nên Động mạch trụ có thể thắt được mà không nguy hiểm.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License