Giải phẫu động mạch quay

Saturday, June 27, 2015


I. Nguyên uỷ:
dong mach quay


Động mạch quay là một trong hai nhánh của Động mạch cánh tay, tách ra ở trong rãnh nhị đầu trong, dưới nếp gấp khuỷu 3 cm. 

II. Đường đi, tận cùng:

* Ở cẳng tay, Động mạch quay chạy chếch theo hướng của Động mạch cánh tay, tới góc bờ ngoài xương quay, rồi chạy thẳng xuống dọc theo phía ngoài vùng cẳng tay trước.

* Đến cổ tay, Động mạch luồn dưới mỏm trâm quay ra mu tay. Từ đó Động mạch chui qua khoang giữa các xương đốt bàn tay I, II để vào gan tay và tận hết bằng cách nối với Động mạch gan tay sâu thuộc Động mạch trụ tạo thành cung Động mạch gan tay sâu. 

III. Liên quan: có 3 vùng

1. Ở 1/3 trên cẳng tay:

- Động mạch đi dọc bờ trên cơ sấp tròn, lần lượt bắt chéo trước cân cơ nhị đầu cánh tay, cơ ngửa, phần tận cơ sấp tròn.

2. Ở 1/3 giữa cẳng tay:

- Động mạch chạy thẳng xuống dọc bờ trong cơ cánh tay quay. Đây là cơ tuỳ hành của Động mạch quay.

- Đường định hướng của Động mạch quay là đường vạch từ giữa nếp gấp khuỷu đến rãnh


3. Ở 1/3 dưới cẳng tay:

- Động mạch đi trong rãnh quay, là rãnh được tạo thành giữa gân cơ gấp cổ tay quay và gân cơ cánh tay quay. Đây là vùng bắt mạch quay.

4. Ở cổ tay và mu tay:

- Động mạch vòng dưới mỏm trâm quay để ra sau rồi chạy qua hõm lào giải phẫu.

Đây là hõm được giới hạn bởi 2 gân cơ duỗi ngắn và duỗi dài ngón cái.

- Sau đó Động mạch chọc qua các cơ gian cốt gan tay và mu tay rồi qua khe giữa 2 đầu của cơ khép ngón cái để xuống gan tay.


IV. Nhánh bên:
Nhanh ben dong mach quay


1. Động mạch quặt ngược quay: 

- Tách ra từ Động mạch quay ở 1/3 trên cẳng tay.

- Đi ngược lên rãnh nhị đầu ngoài để nối với Động mạch bên quay của Động mạch cánh tay sâu.

2. Nhánh gan cổ tay:

- Tách ra ngang mức phần trên đầu dưới xương quay

- Nối với nhánh gan cổ tay thuộc Động mạch trụ.

3. Nhánh mu cổ tay:

- Tách ra ngang mức đầu trên mỏm trâm quay

- Nối với nhánh mu cổ tay thuộc Động mạch trụ.

4. Nhánh gan tay nông:

- Tách ra cùng chỗ nhánh mu cổ tay.

- Đi xuống gần tay để góp phần tạo thành cung gan tay nông.

5. Các nhánh nuôi các nhóm cơ. 


V. Tiếp nối:

1. Động mạch cánh tay:

- Động mạch quặt ngược quay thuộc Động mạch quay nối với nhánh bên quay của Động mạch cánh tay sâu thuộc Động mạch cánh tay, góp phần tạo nên mạng mạch quanh lồi cầu ngoài.

2. Động mạch trụ:

- Nhánh gan cổ tay và nhánh mu cổ tay thuộc Động mạch quay nối với các nhánh cùng tên thuộc Động mạch trụ.

- Nhánh gan tay nông thuộc Động mạch quay nối với phần tận của Động mạch trụ, tạo thành cung gan tay nông.

- Phần tận của Động mạch quay nối với nhánh gan tay sâu thuộc Động mạch trụ, tạo thành cung gan tay sâu.

VI. Áp dụng:

Do có nhiều vòng nối nên Động mạch quay có thể thắt được mà không nguy hiểm


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

1 comment:

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License