Giải phẫu động mạch gan tay nông

Saturday, June 27, 20151. Cấu tạo:

Nhánh tận của Động mạch trụ tiếp nối với nhánh gan tay nông của Động mạch quay.

2. Đường đi:

* Phần tận Động mạch trụ:

- Động mạch trụ đi trước mạc hãm các gân gấp, ở bờ ngoài xương đậu để xuống gan tay.

- ở gan tay, Động mạch chạy chếch ra ngoài, xuống dưới để tiếp nối với nhánh cung gay tay nông của Động mạch quay.

* Nhánh gan tay nông của Động mạch quay:
dong mach gan tay nong


- Tách ra ở ngang mức mỏm châm quay.

- Đi xuyên qua các cơ mô cái để vào trong nối với phần tận Động mạch trụ.

* Đường định hướng: gồm 2 đoạn

- Đoạn 1: đường thẳng nối từ bờ ngoài xương đậu đến kẽ ngón 2-3.

- Đoạn 2: đường kẻ dọc bờ dưới ngón 1 k hi ngón này dạng hết cỡ.

3. Liên quan:

Cung gan tay nông nằm ngay sau cân gan tay nông, trước các gân gấp của cơ gấp các ngón nông và các nhánh tận của Thần kinh giữa.

4. Phân nhánh:

Cung gan tay nông phân nhánh cấp máu cho 3 ngón rưỡi kể từ ngón 5.

- Nhánh riêng bờ trong ngón 5.

- Nhánh gan ngón tay chung: có 3 Động mạch gan ngón tay chung, đi xuống phía dưới để tới khoảng kẽ giữa các ngón 2-3, 3-4, 4-5. Mỗi Động mạch gan ngón tay chung lại tách thành 2

Động mạch gan ngón tay riêng, đi vào bờ bên các ngón tương ứng.

- Các nhánh gan ngón tay chung còn nhận thêm các Động mạch gan đốt bàn tay của cung gan tay sâu.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License