Giải phẫu Động mạch cánh tay

Friday, June 26, 2015I. Nguyên uỷ:


Động mạch cánh tay chạy tiếp theo động mạch nách kể từ bờ dưới cơ ngực lớn. II. Đường đi, tận cùng:

* Đm chạy xuống dưới, ra ngoài qua vùng cánh tay trước và vùng khuỷu trước


* Đường định hướng: là đường kẻ nối điểm giữa xương đòn với điểm giữa nếp gấp khuỷu khi cánh tay dạng vuông góc với thân mình, bàn tay để ngửa.


* Khi chạy xuống dưới nếp gấp khuỷu 3 cm thì đm cánh tay chia thành 2 đm là đm quay và đm trụ.III. Liên quan:

1. Vùng cánh tay trước:

- Động mạch đi trong ống cánh tay, là 1 ống được giới hạn bởi các cơ và mạc. và

chạy dọc bờ trong cơ nhị đầu. Cơ nhị đầu là cơ tuỳ hành của Động mạch cánh tay.

- Thần kinh giữa đi cùng Động mạch trong ống cánh tay, đi xuống và bắt chéo trước

Động mạch theo hướng từ ngoài vào trong theo hình chữ X kéo dài.

2. Vùng khuỷu trước:

Động mạch cùng thần kinh giữa đi ở rãnh nhị đầu trong, Thần kinh nằm trong Động mạch. 


IV. Nhánh bên:

1. Động mạch cánh tay sâu:

Là nhánh bên lớn nhất của Động mạch cánh tay, tách ra ở dưới các Động
dong mach canh tay sau
mạch mũ cánh tay. Cùng Thần kinh quay chui qua tam giác cánh tay – tam đầu để ra vùng cánh tay sau đi trong rãnh Thần kinh quay của xương cánh tay.
Động mạch cánh tay sâu tách ra các nhánh bên và 2 nhánh cùng là:

* Các nhánh bên:

- Nhánh Động mạch cơ tam đầu.

- Nhánh nuôi xương cánh tay.

- Nhánh delta: đi lên cấp máu cho phần dưới cơ delta và nối với Động mạch mũ cánh tay sau.* Các nhánh cùng:

- Nhánh bên quay: xuống rãnh nhị đầu ngoài, nối với Động mạch quặt ngược quay.
- Nhánh bên giữa: xuống sau mỏm trên LCN, nối với Động mạch quặt ngược gian cốt. 

2. Động mạch bên trụ trên:

- Đi cùng đây THẦN KINH trụ, chọc qua vách gian cơ trong ra vùng cánh tay sau, nối với Động mạch quặt ngược trụ sau ở phía sau mỏm trên LCT.

3. Động mạch bên trụ dưới:


- Tách ra ở thấp hơn, đi xuống dưới thì chia làm 2 ngành.
- Ngành trước nối với Động mạch quặt ngược trụ trước ở trong rãnh nhị đầu trong.
- Ngành sau nối với Động mạch bên trụ trên và Động mạch quặt ngược trụ sau ở MT LCT. Ngoài các nhánh bên, Động mạch cánh tay còn cho các nhánh nuôi cơ vùng cánh tay trước.


V. Tiếp nối:

1. Động mạch nách:

Nhánh delta của Động mạch cánh tay sâu thuộc Động mạch cánh tay nối với các Động mạch mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau thuộc Động mạch nách.

2. Động mạch quay và trụ:

- Các nhánh bên trụ trên và bên trụ dưới thuộc Động mạch cánh tay tiếp nối với Động mạch quặt ngược trụ quanh mỏm trên lồi cầu trong.
- Nhánh bên quay tiếp nối với Động mạch quặt ngược quay của Động mạch quay.
- Nhánh bên giữa tiếp nối với Động mạch quặt ngược gian cốt của Động mạch gian cốt chung thuộc Động mạch trụ.

Tất cả các tiếp nối đó tạo nên vòng nối quanh khớp khuỷu.


VI. Áp dụng:

- Động mạch cánh tay có thể thắt được ở dưới nguyên uỷ của Động mạch cánh tay sâu và nếu dưới nguyên uỷ của Động mạch bên trụ trên thì càng tốt do có nhiều vòng nối với các Động mạch phía dưới.

- Đoạn nguy hiểm là đoạn trên nguyên uỷ của Động mạch cánh tay sâu.


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License