Giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay

Sunday, June 28, 2015
I. Cấu tạo:
dam roi than kinh canh tay


ĐÁM RỐI CÁNH TAY do ngành trước của các dây Thần kinh sống cổ C5 – C6 – C7 – C8 và T1 tạo thành.

1. Các thân: Các ngành trước này tạo thành 3 thân:

- Thân trên: ngành trước của C5 và C6, trong đó C5 nhận thêm một nhánh nhỏ của C4.

- Thân giữa: riêng ngành trước của C7

- Thân dưới: ngành trước của C8 và T1


2. Các bó: Mỗi thân lại chia làm 2 ngành trước và sau, các ngành trước và sau lại hợp với nhau tạo thành 3 bó:

- Bó ngoài: ngành trước của thân trên và thân giữa tạo thành.

- Bó trong: riêng ngành trước của thân dưới tạo thành.

- Bó sau: ngành sau của 3 thân trên, giữa, dưới hợp thành.II. Vị trí và liên quan:


Các thân và bó của ĐÁM RỐI CÁNH TAY phần lớn nằm ở cổ (phần trên đòn) và một phần nhỏ ở nách (phần dưới đòn). Chỉ có phần cuối của các bó xuống tới nách và phân chia thành các ngành cùng ở sau cơ ngực bé.III. Nhánh tận:


1. Bó ngoài: có 2 nhánh tận
- THẦN KINH cơ bì.
- Rễ ngoài THẦN KINH giữa.

2. Bó trong: có 4 nhánh tận

- Rễ trong Thần kinh giữa.

- Thần kinh trụ.

- Thần kinh bì cẳng tay trong.

- Thần kinh bì cánh tay trong.

3. Bó sau: có 2 nhánh tận

- Thần kinh mũ.

- Thần kinh quay.

Trong số các ngành cùng này, có 2 ngành hoàn toàn cảm giác là dây bì cẳng tay trong và dây bì cánh tay trong. Các dây còn lại vừa vận động, vừa cảm giác.IV. Nhánh bên:


1. Thần kinh lưng vai: tách ra từ C5, chi phối 2 cơ trám.

2. Thần kinh trên vai: tách ra từ thân trên, chi phối các cơ trên gai, dưới gai.

3. Thần kinh ngực dài: tách ra từ C5, C6, C7, chi phối cơ răng trước.

4. Thần kinh dưới đòn: tách ra từ thân trên, chi phối cơ dưới đòn.

5. Thần kinh ngực trong: tách từ bó trong, chi phối cơ ngực bé và 1 phần cơ ngực lớn.
6. Thần kinh ngực ngoài: tách từ bó ngoài, chi phối phần còn lại cơ ngực lớn. Thần kinh ngực trong nối với Thần kinh ngực ngoài tạo nên quai Thần kinh ngực.

7. Thần kinh dưới vai trên, Thần kinh dưới vai dưới: tách ra từ bó sau, chi phối cơ dưới vai.

8. Thần kinh ngực lưng: tách từ bó sau, đi cùng Động mạch ngực lưng, chi phối cơ lưng rộng.


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License