TÌM HIỂU TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG MÁY HOLTER HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2013

Monday, December 1, 2014

Tìm hiểu tổn thương cơ quan đích trên bệnh nhân tăng huyết áp bằng máy Haloter huyết áp tại bệnh viện đa khoa tỉnh DAK LAK năm 2013
Ngô n Hùng1

TÓM TẮT

Đt vn đ: Tăng huyết áp là mt bnh lý tim mạch tng gặp nhất, đưc quan tâm hàng đầu của y học thế giới do sgia tăng tuổi th và tn suất c yếu tnguy cơ. Theo nghiên cứu của Framingham bệnh huyết áp gia tăng theo tuổi, ½ n s t60 đến 69 tui và ¾ n s t70 tuổi trn b THA, nguy cơ sut đời là 90%. Tăng huyết áp gây t vong và tàn phế hàng đầu ngưi cao tuổi, gim cht lượng cuộc sng và là gánh nặng xã hi do nhng biến chứng của . ngưi cao tui thường gp th Tăng huyết áp m thu đơn độc, ngoài ra n gặp tăng huyết áp áo choàng trắng, h huyết áp tư thế, h huyết áp ban ngày/ Tăng huyết áp ban đêm... [2], [3], [4], [5]. K thuật đo huyết áp lưu đng 24 gichứng t ưu thế vì đáp ng đưc c định c th Tăng huyết áp, xác định đưc khỏang trũng huyết áp; nhng yếu t y đu ảnh hưởng đến tiên lượng, tn thương cơ quan đích và n là yếu t tiên đn độc lp nguy cơ t vong do bnh lý tim mch [4], [5]. Vì vậy chúng i tiến hành nghiên cứu đi “Tìm hiểu tổn thương cơ quan đích trên bệnh nhân có ng huyết áp bng đo huyết áp lưu động 24h ti Bệnh viện đa khoa tỉnh Đk Lk năm 2013.Mục tiêu: Xác định mi liên quan giữa những bệnh nhân tăng huyết áp không trũng vi tn thương cơ quan đích.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tcắt ngang. Tiêu chuẩn chọn bênh nhân có THA theo tiêu chuẩn của Hi tim mch học Việt Nam đến khám và điu tr ti khoa Ni Tim mch Bệnh vin Đa khoa tnh Đk Lắk m 2013 ngưng thuốc h HA ti thiểu 24h. Đánh giá HA được xem là tăng HA thật s được c định khi HA trung bình ti phòng khám ≥ 140/90mmHg và tr s HA trung bình ban ngày theo ABPM là ≥ 135/85mmHg. Tình trạng có trũng (Dipper) khi tr sHA trung bình ban đêm gim 10% so vi trs trung bình ban ngày. Nếu < 10% trung bình ban ngày thì HA không trũng (Non-dipper). c định c yếu t tn thương cơ quan đích: Phì đại thất trái; ECG; u âm tim; Thận: Đánh giá Albumin niệu, mc đ suy thận, não: Cơn thoáng thiếu máu não; xut huyết não; nhồi máu não [6],[ 7],[ 9].
Kết quả:

- Tỉ lệ suy tim không khác bit giữa 2 nhóm THA không trũng và có trũng.

- Tỉ l phì đại tht trái nhóm THA không trũng cao hơn ý nghĩa so với nhóm trũng
(61,1% so với 30,8%, p<0,05).

- Tỉ l tổn thương thận nhóm THA không trũng cao hơn ý nghĩa so với t l này
nhóm THA có trũng (27,8% so với 3,8%, p<0,05).

- Tỉ l tổn thương não nhóm THA không trũng cao hơn ý nghĩa so với t l này
nhóm THA có trũng (33,3% so với 3,8%, p<0,05).1 Khoa Tim mch, Bệnh Vin đa khoa tỉnh Đk Lk

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License