ANTIMON

Saturday, December 6, 2014

Dẫn xuất từ antimon có hoạt tính trên các bệnh leishmania. Hợp chất antimon hoá trị ba (anthiolimin) không còn được dùng vì hợp chất antimon hoá trị năm được dung nạp tốt hơn (Meglumin antimoniat, natri stibogluconat).


CÁC THUỐC TRONG NHÓM

MEGLUMIN ANTIMONIAT ống tiêm 1,5 g.

Meglusan ống tiêm.

Glucantime ống tiêm 1,5 g.

Glucantime ống tiêm 1,5 g.

1. CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH THUỐC.
  • Cân nhắc nguy cơ/lợi ích: Mức độ 3.

-Thời kỳ mang thai: Nguy cơ độc với thai.

-Suy tim: Khi suy tim nặng, vì các tác dụng phụ của các thuốc này.

-Suy gan / suy thận: Vì độc tính của antimon.

-Trường hợp khác: Lao phổi.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License