Ung thư cổ tử cung: phân loại các giai đoạn, tiên lượng.

Wednesday, November 26, 2014

I.                    ĐẠI CƯƠNG
                      ·         khi u ác tính xut phát từ ranh gii gia biu lát tng biểu trụ ca c tử cung.
                     ·         loại ung thư thứ 2 sau ung thư phụ n.
                     ·         Bnh thể gp mi lứa tui, hay gp 35-45 tui
     ·         Bệnh liên quan đến yếu tố thun li : quan h tình dc vi nhiều người, quan hệ sm, nhiễm virus HPV, điều kin kinh tế thp, nhim khun phụ khoa, hút thuc lá.
                     ·         Da vào gii phu bệnh người ta chia ra làm 2 loi ln:

-        Ung thư trong biểu : tổn thương tính chất vtổ chc tế bào hc ging ung thư nhưng chỉ khu trú biu b mt hay trong cổ t cung, màng đáy còn nguyên vẹn, còn gọi giai đoạn 0.
-        Ung thư xâm lấn: khi tế bào ung thư xâm lấn, phá hủy màng đáy, xâm lấn lớp đệm. chia thành 4 giai đoạn I, II, III, IV

II.                 PHÂN LOI ( xem lại phân loi câu 98) Theo phân loi của FIGO 1994
      -     Giai đoạn Ia: Ung thư xâm lấn ch được xác định trên vi thể. Tt c các tổn thương đại thể thm chí vi xâm lấn nông thuộc ung thư giai đoạn Ib, xâm lấn gii hạn đến đệm sâu tối đa 5mm không rộng hơn 7mm.
+ Giai đoạn Ia1: Xâm lấn đệm sâu không quá 3mm không rộng quá 7mm.
+ Giai đoạn Ia2: Xâm lấn đệm sâu hơn 3mm, nhưng không quá 5mm lan rộng không quá 7mm.
- Giai đoạn Ib: Tổn thương lâm sàng khu trú cổ t cung hoặc tổn thương tiền lâm sàng lớn hơn giai đoạn Ia.
+ Giai đoạn Ib1: Tổn thương lâm sàng kích thước không quá 4cm.
+ Giai đoạn Ib2: Tổn thương lâm sàng kích thước lớn hơn 4cm.
- Giai đoạn II: Ung thư lan lên khỏi c t cung nhưng chưa lan rộng đến thành chu.
Ung thư xâm lấn âm đạo nhưng chưa lan đến 1/3 dưới.
+ Giai đoạn IIa: Không có xâm nhiễm nn dây chằng rng.
+ Giai đoạn IIb: xâm nhiễm rõ ràng nền dây chằng rng.


-  Giai đoạn III: Ung thư lan đến thành chu. Khám trc tràng, không thấy khoang trống không có ung thư giữa khi u thành chậu. Khối u lan xuống 1/3 dưới âm đạo. Tt c các trường hp thận nước hoc thận câm đều thuộc giai đoạn III trừ khi do nguyên nhân khác gây ra.
+ Giai đoạn IIIa: Không lan đến thành chậu nhưng xâm lấn đến 1/3 dưới âm đạo.
+ Giai đoạn IIIb: Lan đến thành chu hay thnnước hoc thận câm.
-   Giai đoạn IV: Ung thư lan khỏi vùng chậu hoặc bằng chứng lâm sàng xâm lấn niêm mc bàng quang hay trực tràng.
+ Giai đoạn IVa: Lan đến quan lân cận.
+ Giai đoạn IVb: Lan đến quan xa.


III.               TIÊN LƯỢNG.
·         Các yếu tố tiên lượng phụ thuộc vào :
-        Giai đoạn bệnh.
-        Di căn hạch.
-        Kích thước khối ung thư.
-        Thể trạng của BN.
-        Mức độ triệt để của PT.
-        Điều kiện kinh tế…….


     ·         Theo FIGO, tỷ lệ sống > 5 năm là: (theo chuyên đề)
-        ung thư trong liên bào: 100%
-    I: 86,6%. 80%
-    II: 69,9%. 50%
-    III: 42,5%  20 30%
-    IV: 12,8%  dưới 10%.

               ·         di căn hạch vùng chậu hoặc hạch cạnh động mạch chủ : tiên lượng xấu.
·         Tế bào học : ung thư biểu tuyến ung thư biểu tuyến- vảy của CTC tiên lượng xấu hơn ug thư biểu vảy, có thể do thường gặp phụ nữ lớn tuổi, xuất phát từ ống CTC nên chẩn đoán muộn hơn

               ·         Khả năng chẩn đoán sớm diều trị sớm đúng mức.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License