Phân loại mức độ mất nước theo chương trình CDD và IMCI.

Tuesday, November 25, 2014A. Đại cương


- Tiêu chảy là đi ngoài phân lỏng hoặc tóe nước trên 3lần/ngày


- Tiêu chảy cấp là tiêu chảy khởi đầu cấp tính kéo dài không quá 14 ngày, phân lỏng tóe nước


- Phân loại mức độ mất nước dựa trên các triệu chứng lâm sàng, là bước đầu tiên quan trọng để quyết định phác đồ điều trị phù hợp.


B. Phân loại mức độ mất nước

1.     CDD (WHO)
Dấu hiệu
Mất nước A
Mất nước B
Mất nước C
Toàn trạng*
Bình thường
Kích thích, vật vã
Li bì, mệt lả, hôn mê
Mắt
Bình thường
Trũng
Rất trũng, khô
Nước mắt
Không
Không
Miệng, lưỡi
Ướt
Khô
Rất khô
Khát*
Không, uống bình thường
Khát, uống háo hức
Uống kém, không uống được
Nếp véo da*
Mất nhanh
Mất chậm < 2”
Rất chậm > 2”
Chẩn đoán
Không mất nước
Có 2 dấu hiệu trở lên, ít nhất 1 dấu hiệu *: Mất nước nhẹ, trung bình
Có 2 dấu hiệu trở lên, ít nhất 1 dấu hiệu *: Mất nước nặng
Phác đồ điều trị
Phác đồ A
Phác đồ B
Phác đồ C
Dấu * là những dấu hiệu quan trọng.
-         Cột A: Mất nước chưa có biểu hiện mất nước trên lâm sàng
=> điều trị theo phác đồ A
-         Cột B: Mất nước nhẹ và trung bình hay mất nước có biểu hiện trên lâm sàng
=> điều trị theo phác đồ B
-         Cột C: Mất nước nặng => điều trị theo phác đồ C
2.     Theo IMCI
Dấu hiệu
Không mất nước
Có mất nước
Mất nước nặng
Toàn trạng
Bình thường
Kích thích, vật vã
Li bì, khó đánh thức
Mắt trũng
Bình thường
Mắt trũng
Mắt trũng
Khát
Không, uống bình thường
Khát, uống háo hức
Uống kém, không uống được
Nếp véo da
Mất nhanh
Mất chậm
Rất chậm
Đánh giá
Không đủ các dấu hiệu
Hai trong các dấu hiệu trên
Hai trong các dấu hiệu trênSubscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License