Ngôi ngược: định nghĩa, phân lọai, kiểu thế của ngôi khi lọt và sổ thai.

Tuesday, November 25, 2014

1.      Định nghĩa

-         Ngôi ngược mt ngôi dc cực đầu phía đáy tử cung, còn cực mông phía cổ tử cung mông trình diện trước eo trên của khung chậu m (khi chuyn d).
-         Ngôi nược hay Ngôi mông khả năng đẻ đường dưới nhưng dễ mắc đầu hậu vậy ngôi đẻ khó trong sản khoa
-         Tỷ lệ ngôi mông chiếm khong 3-4 %

2.      Phân loi: người ta chia làm 2 loại bản.

-           Ngôi ngược hoàn toàn hay ngôi mông đủ:
+      C mông chân trình diện trước eo trên của khung chậu m. Mông chân thai nhi gp lại, nên giống như thai nhi ngồi cổm hay xếp bằng trong buồng tử cung.
+      Đường kính lt: cùng- chày = 9cm, khi chuyn dạ bình chnh còn 6cm.

-           Ngôi ngược không hoàn toàn hay ngôi mông thiếu.

ngôi trình diện trước eo trên chỉ mông hoặc chân hoặc đầu gi.

+      Ngôi mông thiếu kiu mông: Mông trình diện trước eo trên, hai chân vắt ngược, hai bàn chân vt lên vai, đầu gp sát bng, cng chân thng với đầu. Đường kính lt cùng v
= 6cm
+      Ngôi mông thiếu kiểu đầu gi: thai nhi quỳ trong bung tử cung.
+      Ngôi mông thiếu kiểu bàn chân: thai đứng trong bung tử cung. Trong ch/ d đẻ sẽ tr thành ngôi mông đủ thứ phát.
Mc ca ngôi: đỉnh xương cùng, đường kính lt ln nhất lưỡng ngi = 9,5cm.

Mốc ngôi đường kính lọt. ( theo sản LAN )

-  Mốc ngôi mông là đỉnh xương cùng.

-  Đường kính ln nht của ngôi lưỡng đùi: 9 cm

-  Đường kính lt của ngôi: trước đây người ta cho rng

+ Mông hoàn toàn cùng-chày: 8 cm

+ Mông không hoàn toàn kiu mông cùng-mu: 6cm

Ngày này người ta cho rằng đường kính lt của ngôi nhà lưỡng đùi: 9cm.

3.      Thế, kiểu thế ca ca ngôi khi lọt và sổ thai

·         Mốc ca ngôi mông đỉnh xương cùng.
·         Thế mc của ngôi bên phải hay bên trái khung chậu người mẹ. Trong ngôi ngược, lưng bên nào thì thế bên đó.
·         Kiu thế: xem mc của ngôi tương ứng vi v trí nào trên khung chậu người m.


3.1.Thế, kiểu thế ca ngôi khi lọt


§  4 kiểu thế lọt
+      Cùng chậu trái trước: đỉnh xương cùng mào chậu lược bên trái của khung chậu m
+      Cùng chậu trái sau: đỉnh xương cùng khp cùng chậu trái ca khung chậu m
+      Cùng chậu phải sau: đỉnh xương cùng khp cùng chu phải của khung chậu m
+      Cùng chậu phải trước (hiếm gặp): đỉnh xương cùng mào chậu lược bên phi

3.2.Thế,kiểu thế ca ngôi khi sổ thai: có 2 kiểu thế s

+      Cùng chậu trái ngang: đỉnh xương cùng nằm điểm gia g danh trái của khung chậu người m
+      Cùng chậu phải ngang: đỉnh xương cùng nằm điểm gia g danh phải khung chậu người m.

Chú ý: câu hi trình bày v thế, kiu thế ca ngôi khi lọt khi s thai chứ không phải chẩn đoán ngôi thế kiu thế.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License