Khối u buồng trứng : phân loại, triệu chứng, chẩn đoán.

Wednesday, November 26, 2014

Khi u bung trứng nhng u có v bọc ngoài, trong cht dch, gp mi lứa tui.Có nhiu cách phân loi : theo tổ chc hc, theo bào thai học hay theo lâm sàng.

I.                   Phân loi:

Khi u bung trứng được chai thành 2 loại: UNBT năng, UNBT thực th.

1.      Khối u bung trứng năng gồm :

1.1  Nang bọc noãn
1.2  Nang hoàng tuyến
1.3  Nang hoàng thể
1.4  Bung trứng đa nang

2.      Khối u bung trứng thc th.

Theo phân loi bệnh học u bường trng của WHO năm 1993
2.1  U biểu đệm bề mt
2.1.1        U thanh dch : lành tính, ác tính giáp biên, ác tính.
2.1.2        U nhày, dạng nội cổ tử cung typ ruột: lành tính, ác tính giáp biên ác tính.
2.1.3        U tế bào sáng: lành tính, ác tính giáp biên, ác tính.
2.1.4        U dạng nội mc : lành tính, ác tính giáp biên, u biu mô- đệm.
2.1.5        Sarcom tuyến
2.1.6        U hỗn hợp trung bì.
2.1.7        U tế bào chuyn tiếp: u Brenner ác tính giáp biên, u Brenner ác tính u tế bào chuyn tiếp khác ( không phải Brenner)
2.1.8        Ung thư biểu không xếp loi.
2.2  U đệm sinh dục
2.2.1        U tế bào ht- đệm : gồm u tế bào ht u tế bào v
2.2.2        U nguyên bào nam.


2.2.3        U dây sinh dục tiu qun vòng
2.2.4        U nguyên bào tuyến sinh dc.
2.2.5        U dạng Steroid ( lipid ).
2.3  U tế bào mm.
2.3.1        U loạn tế bào mm
2.3.2        U túi noãn hoàng
2.3.3        U quái : không điển hình, u nang bì, u tế bào hn hp.
2.4  U nguyên bào sinh dc
2.5  U không đặc hiệu ca bung trứng
2.6  U không xếp loại
2.7  U di căn

II.                Triệu chng

1.      Lâm sàng:
1.1 năng
·         Hu hết các u buồng trng không gây ra các triệu chứng năng nào khi còn nhỏ hoặc chưa biến chng.
·         thể du hiu nặng bụng dưới
·         thể trường hợp t s thấy khi u trên khp mu
·         sinh
·         Ri lon tiêu hóa- tiết niệu : đái rắt, táo bón do u chèn ép trc tràng, bàng quang.
·         Đôi khi đến vin biến chng cấp tính: xoắn nang, v nang.

1.2  Thc thể

·         Thăm khám bụng phát hin khi u hạ v trong trường hợp khi u to.
·         Thăm khám đường âm đạo ( hoc trc tràng ): phát hin khi u vùng chậu : thường chắc, di động, cố định, đôi khi kèm theo nhiều khi u nhỏ vùng túi cùng.
·         C trướng: thường do các bnh ác tính.
·         Đánh giá hạch ngoi vi, tình trng gan, thận, trc tràng, thiếu máu, suy kit...
·         Du hiu chế tiết của khi u :
o   Dy thì sm trẻ gái, ri lon kinh nguyt người còn hành kinh hoặc ra máu bất thường người mãn kinh, to….
o   Du hiu nam hóa : râu, mc lông kiu nam, âm vật to…..

2.      Cn lâm sàng:

      2.1  Siêu âm : đánh giá hình thái khối u ( nang, đặc, nhú….), kích thước, tình trng buồng trứng bên đối din dchbng.
      2.2  Siêu âm Doppler: ohats hin những mch máu tân sn bất thường trong khi u ác tính

2.3  Xét nghim chất chỉ điểm khi u :

§  CA- 125 tăng trong lạc ni mc tử cung, các khi ung thư biểu bung trứng nhiu bệnh nội khoa khác. giá trị theo dõi điều tr hơn chẩn đoán do không đặc hiệu cho ung thư buồng trng. Giá tr bình thường < 35 U/I
§  Alpha FP hCG tăng trong u tế bào mm.

2.4  Chp CLVT hoặc chp MRIbng khung chu:

·         Giúp tiên lượng kh năng cắt u bao gm:
·         phúc mạc dày, di căn phúc mạc >2 cm
·         độ dày mc treo ruột non > 2cm
·         hch cạnh ĐM chủ trên thn > 1cm
·         sự lan ta ca khi u ti lách, dạ dày, thành chu, hình ảnh giãn niu quản…..


2.5  Chụp XQ phổi : đánh giá có di căn phổi hay không.
2.6  Tế bào học dịch cổ trướng : tìm tế bào ung thư
2.7  Soi ổ bụng: giúp CĐXĐ ( qua sinh thiết làm gii phẫu bệnh) điều tr.

III.             Chẩn đoán

      1.      Chẩn đoán xác định : dựa vào lâm sàng cận lâm sàng.

2.      Chẩn đoán phân biệt:

a.       Cha vòi trng : thy 1 khối nhỏ cạnh tử cung, ấn đau, tiền s chậm kinh, ra máu.
b.      nước trng: tin s viêm nhiễm ph khoa,khi u mng cạnh tử cung, di động khó
c.       C trướng : cn phân bit vi khi u buồng trng to nm trong bng: thấy đục trên cao, 2 mạng sườn trong, vùng đục cong lên trên.
d.      U xơ tử cụng cung: nhiu khi khó phân bit với u đặc th bung trng.

e.       U mc treo hay u t thành tiu khung sau phúc mc.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License