CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ TĂNG HUYẾT ÁP GẦN ĐÂY - CÓ GÌ MỚI?

Saturday, November 29, 2014

Các hướng dẫn mới nhất về tăng huyết áp gần đây- có gì mới?
Nguyễn Tá Đông1

MỞ ĐẦU

Hiện nay, tăng huyết áp (THA) đang là đại dịch ca thế giới, nó y ra không biết bao nhiêu hậu qu và biến c cho bao nhiêu nời. Vic chn đoán và điều tr tăng huyết áp (THA) trn là vấn đ quan trọng giúp ci thiện t lmc bệnh, tỷ l t vong và di chng nặng n của THA đ lại. Vì vậy có rt nhiu hướng dẫn vTHA ra đời với strông đi ca mi ngưi nhưng lại có sự không thống nhất giữac hướng dn v c tiêu chun chẩn đoán, HA mục tiêu và cphương cách điều tr na. Đ m hiểu vấn đ y chúng ta đim qua c hướng dẫn v THA xem có gì mới? Chúng ta có 5 hướng dn v THA như sau:

- NICE/ BHS                2011    của UK.

- ESH/ESC                    2013    của Châu Âu.

- ASH/ISH                    2014    của Mỹ (Ký duyệt bởi APSH).

- AHA/ACC/CDC        2014    của Mỹ.

- JNC - 8                       2014    của Mỹ.

Từ khóa: Hướng dẫn mới, tăng huyết áp

1. CÁC ĐIỂM MỚI TRONG CÁC HƯỚNG DẪN

1.1. Hướng dẫn về tiêu chuẩn chẩn đn THA:

NICE/BHS
(1)
(2011)
> 140/90 mmHg (*).
ESH/ESC
(2)
(2013)
> 140/90 mmHg.
ASH/ISH
(3)
(2014)
> 140/90 mmHg.
AHA/ACC/CDC (4)     (2014)             > 140/90 mmHg. JNC - 8   (5)                  (2014)                không đề cập đến. (trước đây JNC 7 có xác định THA khi HA> 140/90 mmHg).
(*) Nếu xác định bằng  Holter HA 24 giờ hay đo HA tại nhà  > 135/85 mmHg

V vấn đề này, các ng dẫn tương đối thống nhất, riêng ch NICE BHS là nêu thêm tiêu chuẩn chẩn đoán THA bằng Holter HA hay đo HA tại nhà, tr s HA cả tâm thu tâm trương đều thấp hơn 5 mmHg.

1.2. Hướng dẫn về điều trị hạ HA mục tiêu

- NICE/BHS     (2011) < 140/90 mmHg.

Ở bệnh nhân > 80 tuổi: < 150/90 mmHg.


1 Trung tâm tim mch- Bệnh viện Huế


- ESH/ESC        (2013) < 140/90 mmHg.
HA tâm thu < 140 mmHg người trung niên, n người già n thì HA mc tiêu t 140 –150 mmHg.

- ASH/ISH        (2014) < 140/90 mmHg.

Ở bệnh nhân > 80 tuổi: < 150/90 mmHg.

- AHA/ACC/CDC        (2014) > 140/90 mmHg.

- JNC - 8 (2014) không đề cập (JNC 7 thì có mục tiêu là < 140/90 mmHg).

V vấn đề này sự không thống nhất rõ ràng giữa các hướng dẫn, hướng dẫn đề cập đến hạ HA mục tiêu theo tuổi, nhưng chọn mốc bệnh nhân > 80 tuổi như ASH,ISH hay NICE,BSH chứ không phải chỉ nói chung về độ tuổi như tuổi trung niên người lớn tuổi hơn hay già hơn (của ESH,ESC).

1.3. Hướng dẫn về bước đầu tiên điều trị hạ HA

- NICE/BHS (2011): Ức chế canxi cho bệnh nhân > 55 tuổi, còn bệnh nhân < 55 tuổi dùng Ức chế men chuyển hay Ức chế thụ thể AT1.
- ESH/ESC (2013): Bt k nhóm thuc o (Lợi tiu, c chế canxi, ACEI hay ARB, c chế bêta...).

- ASH/ISH (2014): Ức chế canxi, hay lợi tiểu thiazide bnh nhân < 60 tuổi, Ức chế thụ
thể AT1 hay Ức chế men chuyển.

- AHA/ACC/CDC(2014): Lợi tiểu thiazide cho hu hết bệnh nhân, thể thay Ức chế men chuyển hay Ức chế thụ thể AT1, hay ức chế canxi.
- JNC -8 (2014): c chế men chuyn hay c chế th th AT1, c chế canxi hay li tiểu thiazide.

V vn đ y càng thy bộc l rõ t s không thống nhất gia c hướng dẫn vbước điu tr đầu tiên... NICE/BHS thì chọn c chế canxi cho bệnh nhân < 55 tuổi. Đa sđu thống nht ths dng c chế canxi, c chế men chuyn hay c chế th th và lợi tiểu thiazide đđiu trbưc đầu tiên,nc chế bêta thì không? Như vy v s dụng c chế bêta như là bưc đầu tiên thì ch có hướng dẫn của ESH/ESC là đồng ý, còn hu hết c hướng dn khác thì không. Tại sao?
- NICE/BHS                 (2011)  Không (Bước 4).

- ESH/ESC                    (2013)  Có.

- ASH/ISH                    (2014)  Không (Bước 4).

- AHA/ACC/CDC        (2014)  Không (Bước 3).

- JNC - 8                       (2014)  Không (Bước 4).

Cụ thể chúng ta thấy rằng cũng có sự thống nhất nhẹ trong chọn thuốc cho bước điều trị đầu tiên:
- Theo NICE/BSH (2011): Thuốc chọn lựa bước 1: Bệnh nhân trẻ tuổi < 55 tuổi. Ức chế thụ thể hay Ức chế men chuyển Bệnh nhân lớn tuổi > 55 tui (*) bệnh nhân da đen, gốc Phi dùng ức chế canxi tác dng kéo dài.
- Theo ASH/ISH (2014): Đối với bệnh nhân da trắng (không da đen); Thuốc chọn la bước
1: Bnh nhân tr tui < 60 tui. c chế th th hayc chế men chuyn bnh nhân ln tui > 60 tui dùng ức chế canxi tác dụng kéo dài hay lợi tiểu thiazide. Đối với bệnh nhân da đen hay gốc Phi, ở mọi lứa tuổi đều dùng ức chế canxi tác dụng kéo dài hay lợi tiểu thiazide.


1.4. Hướng dẫn về bước thứ hai điều trị hạ HA

Theo NICE/BSH(2011: Khi chọn thuốc bước thứ hai, mọi bệnh nhân mọi la tuổi
đều dùng: ức chế canxi cộng với ức chế hệ renin – angiotensin.
Theo ASH/ISH (2014): Khi chọn thuốc bước thứ hai, mọi bệnh nhân mọi lứa tui
đều dùng: ức chế canxi hay lợi tiểu thiazide cộng với ức chế hệ renin – angiotensin.

Trong một nghiên cứu phân tích meta, nguy ĐTĐ xuất hiện do điều trị thuốc hạ huyết áp như hình sau:

Hình 1. Nguy tiểu đưng khi dùng thuc hạ huyết áp
1.5. Hướng dẫn về điều tr phối hợp hai thuốc hạ HA ngay từ đầu
- NICE/BHS     (2011) Không có.
- ESH/ESC        (2013) Có: Nhưng ở bệnh nhân “markedly elevated BP”.
- ASH/ISH        (2014) Có: Ở những bnh nhân có HA >160/100 mmHg.
- AHA/ACC/CDC(2014) Có: Ở những bệnh nhân có HA >160/100 mmHg.
- JNC - 8           (2014) Có: Ở những bnh nhân có HA >160/100 mmHg.

Hình 2. Hưng dn điều trị khuyến cáo dùng liệu pháp kết hợp đi với bệnh nhân TCTM cao


đồ 1. ESH/ESC guidelines, 2013. Sơ đồ kết hợp thuc

1.6. Hướng dẫn về theo dõi HA

Theo dõi huyết áp: Hưng dẫn NICE / BHS có sữa đổi (8/ 2011)
- ABPM nên đưc dùng đ xác đnh chn đoán tăng huyết áp mi phát hiện đ bắt đu điu tr.
- Sau khi chẩn đoán, Đo HA ở phòng khám như thường lệ có thể được dùng để đánh giá hiệu quả điều trị và kiểm soát HA trong thời gian dài.
- Mục tiêu của điều trị là kiểm soát HA 24 giờ bng trung bình các thuốc hạ Ha thích hợp.

1.7. Hướng dẫn về lựa chn loại thuốc hạ HA

- NICE/BHS.
- ESH/ESC.       Không có khuyến cáo v
- ASH/ISH.       lựa chọn loi thuốc hạ HA
- AHA/ACC/CDC.
- JNC -8.
Tuy nhiên thuốc lợi tiểu nên dùng các loại thiazide như sau: Lợi tiểu loi thiazide:
- NICE/BHS1 (2011): Chlorthalidone, Indapamide.
- ESH/ESC2 (2013): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.
- ASH/ISH3 (2014): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.
- AHA/ACC/CDC4(2014): Thiazides.
- JNC 85 (2014): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.
- CCBs: Nifedipine GITS or Amlodipine.
+ Thiazides: Not chlorthalidone.
+ ACEIs: Perindopril, not Ramipril (unless- twice-daily).
+ ARBs: Not Losartan.
+ β-Blockers: Maybe Bisoprolol.

2. KẾT LUẬN

- Tăng huyết áp được xác định khi > 140/90 mmHg.

- HA mục tiêu < 140/90 nhưng mục tiêu "mm" hơn đối với người già.

- β-Blockers được thêm vào bước 3 hay 4.

- Ức chế canxi như bước 1/ thuốc đầu tiên cho hu hết bệnh nhân.

- Bưc 1 dùng c chế men chuyển hay c chế th th AT1 đi vi bnh nhân tr tui (< 55/60 tui).

- Có vài khuyến cáo cho từng loại thuốc.

- Cân nhắc khi phối hợp hai loi thuc ngay từ đu.

- Kết hợp ức chế canxi với ức chế hệ renin angiotensin cho phần lớn bệnh nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. TheTask Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License